רבי אברהם די בוטון

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי אברהם די בוטון - מגדולי מפרשי הרמב"ם, בעל "לחם משנה".

נולד בסלוניקי בשנת ש"ה לר' משה די בוטון. למד אצל המהרשד"ם. היה לומד ביחד עם רבי מרדכי קלעי את ספר משנה תורה, ואת כל החידושים שנתחדשו להם כתב בספרו. כשהיה באמצע הלכות תפילה, הגיע לידיו ספרו של רבי יוסף קארו "כסף משנה" על הרמב"ם, ובו חידושים רבים הדומים לחידושיו, ור' אברהם כתב אז בפירושו: "היום, ה' לאדר שנת השל"ה, הגיע לידי פירוש הרב הגדול מוהרי"ק ז"ל, וראיתי שיש בו הרבה דברים אשר עיינתי והקשתי בהלכות שכתבתי עד עתה, ומכאן לא אכתוב אלא הדבר המחודש אשר לי" (לחם משנה תפילה יא טז).

בפירושו הוא דן במקורותיו של הרמב"ם, דן בהסבר דבריו ומתרץ קושיות. כמו כן, ישנם מקומות בהם מסביר את דבריו של "הכסף משנה" (למשל בהל' ת"ת ד א: "וכן כתב הרב מוהרי"ק ז"ל אלא שדבריו סתומים ואני ביארתים").

בנוסף, חיבר ספר שו"ת לחם רב.

חיבר פירושים לחלק ממסכתות התלמוד, מהם נדפס רק הספר מהררי נמרים על מסכת בבא קמא.

בשעת מחלתו נוסף לו השם חייא, ולפעמים היה חותם בשם זה.

נפטר בגיל 43 במגפה בשנת שמ"ח, ונקבר בסלוניקי. על פי האגדה, נפטר ביום שישי, ונקבר בין השמשות. כשהמלווים הצטערו על שנאלצו לחלל את זמן בית השמשות לצורך קבורתו, יצאה השמש והיה ברור לכולם כי השבת עדיין לא נכנסה.

צאצאיו המשיכו ברבנות בטורקיה ובארץ ישראל.