רבי יוסף בכור שור

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
פירוש רבי יוסף בכור שכור על התורה

רבי יוסף בכור שור (כפי הנראה הוא ר"י מאורליאנס[1]) היה מבעלי התוספות, פרשן המקרא ופייטן בצפון צרפת בתקופת הראשונים. נולד כנראה בשנת 1140 למניינים. תלמידו של רבנו תם. כתב פירוש לחמישה חומשי תורה ולספר תהילים. שמו נזכר כמה פעמים בתוספותעל הש"ס[2] ובספרי הפוסקים.

פירושו לתורה[edit]

בפירושיו לתורה לרוב לא מציין את מקורותיוף אולם הוא מזכיר בשמותיהם פרשנים שונים כגון אונקלוס, רש"י, רבי יוסף קרא, רבי יהודה אבן חיוג', רבי עובדיה ב"ר שמואל ועוד.

פירושו נוטה לאחד את הפשט והדרש. אף על פי שלרוב הוא מעדיף לפרש את הפסוק על פי פשוטו גם כנגד דרשת חז"ל, לעיתים, כאשר פירוש חז"ל הוא בניגוד לפשט, כתב: "שאין להשיב על דברי רבותינו שאף הם מלאכים לדעת אשר בארץ" (פירושו לבראשית יח ב).

במקומות רבים בספרו מתווכח עם הנצרות ודוחה את טענותיה. במקומות מסוימים הוא נותן טעמים שכליים למצוות התורה (למשל, הוא מסביר את ענין מאכלות אסורים בנימוק בריאותי).

הערות שוליים

  1. החוקרים חלוקים בכך, ראה בהקדמת יהושפט נבו לפירושי בכור שור לתורה בהוצאת מוסד הרב קוק. ובויקיפדיה
  2. תוספות שבת יב א ד"ה "שמא", תוספות יבמות כה ב ד"ה "הוא", תוספות יבמות לו ב ד"ה "ולא", תוספות בבא בתרא נד א ד"ה "מוליא", תוספות זבחים עט א ד"ה "אמור", תוספות חולין צט א ד"ה "רבא", תוספות חולין קיב ב ד"ה "ודגים", תוספות מכות ו א ד"ה "ונרבע".