רמי בר אבא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ערך זה עוסק באמורא בדור השלישי. אם התכוונתם לחותנו של רב אשי, עיינו בערך רמי בר אבא (השני).
רמי בר אבא
תקופתו אמוראים
מקום פעילות בבל
דור שלישי
רבותיו רב הונא

רמי בר אבא (קיצור של "רבי אמי בר אבא", לפעמים מוזכר בשם זה)‏[1]. היה אמורא בדור השלישי לחכמי בבל, תלמידו של רב הונא.

רמי בר אבא העביר רבות מתקנותיו של רבי יוסי בציפורי, שהיו מסורות בידו, לבני דורו. ביניהם: לא תלך אשה ובנה אחריה בשוק, משום מעשה שהיה, שאשה הלכה בשוק ובנה אחריה; בני אדם פרוצים, תפסו את בנה מאחריה, וכאשר נבהלה בראותה שבנה איננו, הם אמרו לה: בואי ונראה לך היכן בנך. כך משכו אותה למקום מסתור, שם עינו אותה במעשים מגונים.‏[2] תקנה נוספת: בעבר, היה בית שימוש ציבורי שם נכנס כל החפץ בכך. רבי יוסי תיקן שהנשים ידברו יחד בקול בעודן בבית השימוש, כדי שידעו אנשים שהן שם ולא יתקרבו למקום, דבר האסור משום ייחוד.

מזכיר מאמרותיו של רב הונא, שהיה ככל הנראה רבו. הוא עסק רבות באגדה[3].

אמרותיו[edit]

על האדם ללמוד מוסר השכל מכל דבר. למשל, מאיסור ערלה - שעל האדם לאפק ולמתן את עצמו מתאוות העולם, כך שלא מיד כשיצא הפרי מהעץ יחטוף אותו לאכלו, כך גם לפני שמקיים מצוות עונה יבדוק שאשתו איננה נדה, והשוחט בעל חיים יפשיט את עורו לפני שאוכלו שמא ימצא טריפה. (רמי בר אבא מסר דוגמאות נוספות במסכת ביצה[4]).

קישורים חיצוניים[edit]


הערות שוליים

  1. ראה בתולדות תנאים ואמוראים, ואחת מהפעמים בהם מוזכר בשמו זה הוא תבנית:בבלי.
  2. סנהדרין יט א
  3. ראה למשל נדרים לב א
  4. ביצה כה ב