שב שמעתתא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
שער הספר עם הערות הרב יעקב ישראל קנייבסקי, בני ברק תשמ"ז

שב שמעתתא הוא ספר בעיון שנכתב על ידי רבי אריה לייב הכהן הלר מחבר קצות החושן

מקור שם הספר[edit]

שב שמעתתא בארמית פירושו "שבע סוגיות" מכיון שהוא מחולק לשבעה נושאים.

שם הספר לקוח משני מקורות בגמרא: מסכת עירובין דף מג ומסכת חולין דף מב

נושאי הספר[edit]

  • הקדמת הספר - מאמר בפני עצמו בעל הסברים בנושאי אמונה (בין היתר).
  1. שמעתתא א - ספק דאורייתא, ספק טומאה ברשות היחיד, ספק טומאה ברשות הרבים, ספק ספיקא
  2. שמעתתא ב - חזקת הגוף וחזקת ממון, ברי ושמא
  3. שמעתתא ג - חזקה דמעיקרא חזקה דהשתא חזקה העשויה להשתנות
  4. שמעתתא ד - רוב וקרוב, רוב בממון, מוחזק
  5. שמעתתא ה - מחזיקין מאיסור לאיסור, חזקה דרבא
  6. שמעתתא ו - עד אחד נאמן באיסורין, ספיקא דתרי ותרי
  7. שמעתתא ז - עד אחד במיתה, מסיח לפי תומו, סימנין, טביעת עין

מפרשי השב שמעתתא[edit]

רבים מגדולי האחרונים חיברו פירושים על שב שמעתתא, ביניהם: