שעה זמנית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שעה זמנית היא חלק משנים עשר חלקים שווים שמחלקים אליהם את היום. ישנה מחלוקת מפורסמת בין הגר"א והמג"א האם היום לענין זה מתחיל מזריחה ומסתיים בשקיעה או מתחיל בעלות השחר ומסתיים בצאת הכוכבים.

ישנם דינים רבים בגמרא בהם נאמרו שעות- זמן קריאת שמע ותפילה וכדומה וברובם מדובר על שעות זמניות. ישנם דינים בהם נחלקו האם השעות הם זמניות או רגילות כגון דין השהייה בין בשר לחלב.

מושג קרוב: