תבנית:הידעת?/ל' שבט ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הראב"ד והרמב"ם

כתב הרשב"ץ ז"ל:

ואומרים כי ר' משה [- הרמב"ם] ראה בהשגות שהשיג עליו הראב"ד ז"ל ובלשון הזה אמר: "מימי לא נצחני אלא בעל חכמה אחת". כך שמעתי, אבל לא ראיתי כתוב כן בשום מקום. אבל ראיתי שהרמב"ם ז"ל כתב זה לשונו: בא לפני תלמיד אחד שלמד לפני הרב ר' אברהם בר דוד ז"ל הרב הגדול אשר בפישקי"ורש. (שו"ת התשב"ץ סימן עב).