רבי שמואל די מודינה

From ויקישיבה
Revision as of 22:26, 13 June 2015 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs) (→‎תולדות חייו)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
שו"ת מהרשד"ם

רבי שמואל די מודינה (מהרשד"ם) מגדולי הפוסקים במאה ה-16.

תולדות חייו[edit]

נולד בשנת רס"ו בערך בסלוניקי לרבי משה די מודינה- ממגורשי ספרד. למד מפי רבי יוסף טאיטצאק ורבי יעקב בן חביב (בעל עין יעקב-אביו של המהרלב"ח). שימש ברבנות בכמה ערים בטורקיה, ולבסוף חזר לסלוניקי, שם כיהן כרב ולימד תורה. השיב אלפי תשובות בהלכה. היה ידוע כענוותן גדול, והרבה להשכין שלום בין העדות השונות, בסלוניקי. הוא קבע כי על כל עדה ועדה להמשיך במנהגי אבותיה, ואין לאף עדה אפשרות לכפות את מנהגיה על עדה אחרת. התכתב עם גדולי דורו, ביניהם רבי יוסף קארו ומהר"י בן לב. עבר בחייו תלאות רבות, ששיאן היה פטירת שני חתניו, אך נשאר איתן ברוחו, והמשיל לנהוג בררבנות למרות הכל עד לפטירתו בתחילת שנת ש"נ. על מצבת קברו נחקק הפסוק (תהלים קיט קסה): "שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול" בלבד.

מתלמידיו: רבי אברהם די בוטון, בעל "לחם משנה" על הרמב"ם ורבי אברהם בן בורג'יל, בעל "לחם אבירים" על הש"ס.

ספריו[edit]

  • לפני פטירתו יצאו בסלוניקי שני כרכים של פסקי הרשד"ם, אולם לאחר פטירתו, כיוון שהיו מלאי שגיאות ובדפוס גרוע, הוציא בנו רבי משה את הספר בשם שו"ת מהרשד"ם, מסודר על פי סדר השולחן ערוך.
  • בן שמואל- שלושים דרשות על נושאים שונים.
  • חידושים על כמה ממסכתות הש"ס, אך הם לא הודפסו.