בית המדרש

 • וידאו
סינון על פי אורך שיעור
13740 שיעורים
  undefined
  ויצא

  הלכות שומר חינם ושומר שכר

  "כיצד דרך השומרים? הכל לפי הפקדון. יש פקדון שדרך שמירתו להניחו בבית שער, כגון הקורות והאבנים... ויש פקדון שדרך שמירתו להניחו בבית, כגון שמלה וטלית. ויש פקדון שדרך שמירתו להניחו בתיבה או בארגז ונועל עליו, כגון בגדי משי וכלי כסף וכלי זהב וכיוצא בהם"

  הרב שמואל אליהו | ז כסלו תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  ויצא

  "תפילות אבות תיקנום"

  שיחת מוצ"ש פרשת ויצא תשפ"ב

  - עניינו של יעקב - עניין תקנת התפילות ע"י האבות - מהותה של תפילת ערבית - תורה ותפילה כמפגש עם הבורא

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' כסלו תשפ"ב
  undefined
  6 דק'
  ויצא

  מרחל אמנו עד ימי החנוכה

  הרב מאיר גולדויכט | ז כסלו תשפ"ג
  undefined
  8 דק'
  ויצא

  הבה לי בנים

  כמיהתה של רחל לפרי בטן, האם בקשתה של רחל ראויה , ומה היחס לתגובתו של יעקב.

  הרב יצחק בן יוסף | ז כסלו תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  אורות ישראל

  היחיד והכלל בישראל

  אורות ישראל - פרק ב' , פסקה ג'

  אצל כל ישראל טבועה המסירות נפש על השיוך לכלל ישראל. עניין המצוות הם להוריד את האור האלוקי לחיים.

  הרב ש. יוסף וייצן | ד' כסלו תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  אדם לעמל יולד

  שיעור 3 - פרק ג'

  מעלתו המיוחדת של האדם היא שהוא אמור להוציא את שלימותו מהכח אל הפועל. וכיצד עליו לעשות זאת? על ידי התורה והמצוות.

  הרב אליהו ברין | ג' כסלו תשפ"ג
  undefined
  39 דק'
  עקבי הצאן

  התעלות חיי החברה לערכים עליונים

  עקבי הצאן, עמ' קיב - קיג

  תחילת המשל הכובש והישר, היחיד מתמלא באידיאלים עליונים שמקורם האמיתי בתורה ומתוך זה הוא משפיע על הכלל ומעלה אותו.

  הרב הראל כהן | ה' כסלו תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  תניא ונפש החיים

  לחיות את הנפש האלוקית!

  יש כל מיני סוגים של אנשים, מדרגות על גבי מדרגות. כל אחד צריך צריך להתאמץ באותה מידה לפי דרגתו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ל' חשוון תשפ"ג
  undefined
  49 דק'
  ליקוטי מוהר"ן

  האמת המאירה בדיבור

  ליקוטי מוהר"ן תניינא תורה ב אותיות ד-ה

  אנחנו ממשיכים עם ר' נחמן בטיולו המופלא, תוך שהרב יהודה מצביע על נקודות להתבוננות בדרך. הפעם אנו עוסקים בדיבור, בחלקיו השונים, ביכולתו להשפיע, באמת המחיה אותו, ובתלותם זה בזה.

  הרב יהודה מלמד | ל' חשוון תשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  קדושת השבת

  כיצד שלושת העמלים משפיעם על יום השבת

  קדושת השבת , מאמר א'

  הסוגים השונות בעבודות התפילה, איך שלושת העמלים השונים מופיעים במציאות חיינו.

  הרב יאיר וסרטיל | ל' חשוון תשפ"ג
  undefined
  41 דק'
  מאמרי הראי"ה

  היהדות - לב האמונות השונות

  טללי אורות אות ו' - ז'

  יש הרבה אידיאלים שמסתובבים בעולם וצריך לאוספם, לתקנם ולהופיעם בעולם בצורה הכי שלמה וטובה שאפשר.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ט חשוון תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  תולדות

  עבודת ה' של האבות

  שיחת מוצ"ש פרשת תולדות תשפ"ג

  אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, ואף את המצוות שלא מובנות בשכל, בזכות מעלתו הנשגבה | יצחק אבינו עבד את ה' במידת היראה, שאומנם נראה שהיא גורמת לצמצום, אך במבט מעמיק היא נותנת תעצומות נפש גדולות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' כסלותשפ"ג
  undefined
  45 דק'
  עין אי"ה

  דמוקרטיה או מלוכה - איזה שלטון עדיף?

  עין איה שבת, פרק ראשון, י'

  המלך, אין תפקידו רק לשרת את העם ולספק את הנאותיו החומריות, אלא תפקידו לרומם את העם ולהובילו לייעודו בדרכה של תורה, דעת ה' ומעשים טובים.

  הרב משה גנץ | כ"ח חשוון תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  לנתיבות ישראל

  חכמת ארץ ישראל

  לנתיבות ישראל - מאמר "ובגוים לא יתחשב'' - המשך

  חכמת ארץ ישראל המתאימה לעם הקודש מתוך זכות ולא מתוך שויון. עניין הייסורים בארץ ישראל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ד חשוון תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  לנתיבות ישראל

  מטרתם של אומות העולם

  לנתיבות ישראל - מאמר "ובגוים לא יתחשב'' " על חילול הקודש"

  אומות העולם נשלחו בכדי לסייע לנו, לעם ישראל, ואנו לא צריכים להודות להם ע"כ, אלא בעיקר לברך אותם על שזכו ע"כ. לעומת זאת, אם הם לא מסייעים לנו הם פוגעים באנושות כולה, וה' עתיד להיפרע מהם על שמו המחולל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | א' כסלו תשפ"ג
  undefined
  37 דק'
  תולדות

  "ויעתר יצחק" - אתערותא דלתתא

  כדי לקבל משהו מן שמיא חייב שתהיה עבודה והשתדלות בבחינת אתערותא דלתתא.

  הרב חיים בן שושן | כ"ט חשוון תשפ"ג
  undefined
  42 דק'
  לימוד בספר תפארת ישראל

  התורה משלימה את האדם

  שיעור 2 - פרק ב'

  מצוות התורה העל-טבעיות משלימות את עולם הטבע. ע"י קיום המצוות האדם מגיע לשלמות.

  הרב אליהו ברין | כ"ו חשוון תשפ"ג
  undefined
  28 דק'
  העמק דבר על הפרשה

  העמק דבר פרשת תולדות חלק ב'

  חידוש הנצי"ב למילה משמרת דלא כרש"י, ההבדל בין בקולי ל לקולי, הסבר כיצד ניזונים אנשי התורה אם זכות הפרנסה מגיעה מן עבודת הקרבנות.

  הרב חיים כץ | ל' חשון תשפ"ג
  undefined
  38 דק'
  העמק דבר על הפרשה

  העמק דבר פרשת תולדות חלק א'

  מדוע רבקה הולכת לשם לדרוש את ה ולא לאברהם אבינו, השנויים שבין אהבת יצחק את עשיו לאהבת רבקה את יעקב ,תירוץ הנצי"ב על השאלה כיצד יעקב אבינו קנה מן עשיו את הבכורה הרי זה דבר שלא בא לעולם.

  הרב חיים כץ | כ"ט חשון תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  פנקסי הראי"ה

  חשיבות העיסוק בטעמי המצוות

  טעמי המצוות זה השורש וצריך להתעסק בהם. הרמב"ם התעסק בטעמי המצוות, אך מכמה סיבות זה לא נתפס בהמשך. העסק בטעמי המצוות צריך להיות ביחס לרוח אלוקים.

  הרב משה חביב | כ"ט חשוון תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il