רבי יהודה ב"ר נתן

From ויקישיבה
(Redirected from ריב"ן)
Jump to navigation Jump to search

רבי יהודה ב"ר נתן (ריב"ן) היה מבעלי התוספות בצרפת, חתנו של רש"י. חי בסביבות שנת ד'תת"ו. למד אצל רש"י ונשא את מרים. חיבר פירוש לתלמוד, בו השתמש גם בפירושיו של חמיו ולעיתים חלק עליהם. הרבה מפירושיו מובאים בתוספות. כמו כן, השלים את פירושו של רש"י כשנפטר, כפי שכתוב באמצע פירוש רש"י למסכת מכות: "רבנו (רש"י) גופו טהור ויצאה נשמתו בטהרה ולא פירש יותר, מכאן ואילך לשון תלמידו ר' יהודה ב"ר נתן".

חיבר גם פירוש לתורה הנוטה לפרש על פי פשוטו של מקרא אף יותר מפירושו של חמיו.

נכדתו נישאה לרבי יצחק הזקן (ר"י הזקן). נינו הוא רבי אלחנן ב"ר יצחק, בנו של ר"י.