אונקלוס

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אונקלוס בר אונקלוס או אונקלוס בר קלוניקוס היה תנא בדור השלישי. נודע בתרגומו על התורה הקרוי על שמו "תרגום אונקלוס". על פי המסופר בגמרא (בבלי גיטין נו ב), שם אביו היה "קלוניקוס", ועל פי גרסת הגר"א שם אביו היה "אונקלוס". כמו כן, מסופר שם כי היה בן אחותו של טיטוס (ולפי גרסת הגר"א של אדריאנוס), והתגייר.

היה תלמידם של רבי אליעזר ורבי יהושע (בבלי מגילה ג א).