ויקישיבה:הצבעה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כל ההצבעות של ויקישיבה נעשות בעמוד ויקישיבה:סנהדרין.\n\nככלל, עדיף להגיע להכרעה על ידי פשרה והסכמה הדדית, ולא על ידי הצבעה. במקרה שזה לא מתאפשר הנושא יעלה להצבעה.\n\nדיונים יתקיימו בדפי השיחה הרלוונטיים. כאשר זהו דיון מקיף שלא שייך למקום מסויים, הדבר יידון בדף ויקישיבה:בית מדרש.\n\nכאשר דיון אינו מגיע להכרעה בהסכמה, ניתן להעלות את הנושא להצבעה. העלאת נושא להצבעה תעשה בהסכמה של משתמש אחד לפחות מכל אחד מן הצדדים החלוקים.\n\nכאשר יש החלטה לפתוח בהצבעה, הדיון בנושא יעבור ממקומו המקורי לדף הסנהדרין. מטרת הדיון הינה להגיע ל"הצהרה", כלומר משפט עמדה, עליה נערכת ההצבעה.\n\nייקבע מועד פתיחה וסיום לכל הצבעה - הצבעה מחוץ לזמנים אלו לא תחשב.\n\nזכות ההצבעה ניתנת רק למשתמשים רשומים. הצבעה אנונימית לא תחשב.\n\nתתאפשר, לאחר זמן, הצבעה חוזרת.\n\nהצבעה נעשית על ידי מספור וחתימה. להוספת צבעוניות ניתן להשתמש בתבניות {{בעד}} ו{{נגד}} בשביל להצביע (אופן השימוש:

  1. Y.PNGנפתלי, הנהלת האתר • שיחה.
או 
  1. N.PNGנפתלי, הנהלת האתר • שיחה.

).