ימים נוראים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ימים נוראים הוא כינוי לימים החלים בסביבות ראש השנה.

כשמדברים על הימים הנוראים מתכוונים לאחד מהאפשרויות:

הכינוי ימים נוראים בא לציין את מעלת ימים אלו וחרדת הדין שבהם.