רבי שמחה מויטרי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי שמחה ב"ר שמואל מויטרי מחכמי הראשונים בצרפת. נולד בסביבות שנת ד'ת"ת. חי בויטרי שבצרפת ולמד אצל רבי שלמה יצחקי- רש"י. בנו נשא את נכדת רש"י (בתו של רבי מאיר ב"ר שמואל, אחותם של רבנו תם ורשב"ם), ונכדו מזיווג זה היה רבי יצחק הזקן (ר"י הזקן) מדנפיר, מגדולי בעלי התוספות. נודע בזכות ספרו המפורסם "מחזור ויטרי" הכולל סידור תפילה עם פירושים, הלכות ומנהגים של חכמי ישראל שלפניו, בעיקר הגאונים, בעל הלכות גדולות, סדר רב עמרם גאון, רש"י ותלמידיו. הספר נפוץ והתפרסם בכל קהילות ישראל, ונעשה בו שימוש רב על ידי הפוסקים. במשך השנים נוצרו כמה גרסאות לספר בכתבי יד ובדפוסים שונים.

נפטר בשנת פטירתו של רש"י ד'תתס"ה (לפי ספר היוחסין, אולם יש מערערים על תיארוך זה וקבעו כי האריך כמה שנים לאחר פטירת רש"י).