תבנית:הידעת?/י"ח אייר ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יום הילולא של רבי שמעון בר יוחאי

יהודי שבמשך שנים רבות היה נוהג לנסוע בל"ג בעומר לקברו של רשב"י במירון, ניגש ושאל האם מותר לו שלא לסוע השנה או שהוא עובר בכך משום נדר?

והשיב הרב יצחק זילברשטיין שליט"א שאם ילמד באותו יום כמה מימות של רבי שמעון בר יוחאי, יוכל לחשיב זאת במקום הנסיעה לציון במירון.

המקור לדברים הוא שהחתם סופר סיפר, שרבו, רבי נתן אדלר, לא היה מחזיק בארון הספרים שלו את שו"ת שאלת יעב"ץ לרבי יעקב עמדין וכרתי ופלתי לרבי יונתן איבישיץ באותו מדף. וכאשר נשאל לטעמו השיב שכתוב (בראשית ה, א) "זה ספר תולדות אדם", וכיווון שבחייהם פרצה ביניהם מחלוקת גדולה - א"א להושיב את שניהם על ספסל אחד. יום אחד חזר והניחן באותו מדף, והשיב שבאותו היום נתפייסו הגדולים הנ"ל בשמים...

נמצאנו למדים, שהספר מקפל בין דפיו את תולותיו של המחבר, ומכיון שכך, מה לי אם תסע למירון ותשטתטח על קיברו של רשב"י, ומה לי אם תלמד כמה משניות ומימרות שלו...

(עלינו לשבח, דברים ב, עמ' שפח-שפט)