ויקישיבה:זכויות יוצרים

From ויקישיבה
Revision as of 19:56, 24 January 2021 by Wikiboss (talk | contribs) (הוספת זכויות לאנציקלופדיה התלמודית)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ויקישיבה מטרתה להיות אנציקלופדיה המאגדת הסברים מקיפים על מושגים ביהדות.

לכל גולש יש את האפשרות לערוך את ויקישיבה ולתרום לה מידיעותיו אם הוא חפץ בכך. אדם המבצע עריכה בוויקישיבה צריך לשים לב לזכויות היוצרים בהיבטים שיפורטו להלן. משתמש שיימצא חורג מהכללים הללו עלול להחסם מעריכה בוויקישיבה ויישקלו נקיטת אמצעים משפטיים כנגדו.


שמירת זכויות יוצרים של ויקישיבה

אלא אם כן צויין אחרת (בין להקל ובין להחמיר), כל מידע הנכתב בוויקישיבה מוגן על פי רשיון ייחוס-שימוש לא מסחרי 3.0 Unported.

הרשיון הנ"ל מקנה לכל גולש, בהגבלות שיפורטו, את הזכויות הבאות:

  • להפיץ את החומר הנמצא בוויקישיבה
  • לעבד את המידע בוויקישיבה - באופן שהוא לרוח האתר ושאינו מהווה השחתה, פגיעה נפשית, ממונית או אחרת באדם כלשהו או עבירה על החוק.

הנ"ל מותר תחת המגבלות הבאות:

  • על כל מידע הנלקח מוויקישיבה יינתן קרדיט לוויקישיבה ולאתר Yeshiva.org.il.
  • לא ייעשה במידע מוויקישיבה שימוש מסחרי.
  • בהעתקת מידע מוויקישיבה, יש לשמור על תנאים אלו גם הלאה.

באם רוצה מישהו מסיבה מסויימת להפר כללים אלה - בהסכמה מפורשת בכתב מהנהלת האתר ניתן לעשות זאת.

ניתן לקרוא פרטים נוספים על הרשיון כאן.


ביחס לתכנים הלקוחים מתוך ויקיפדיה - יחולו לגבם כל כללי זכויות היוצרים וההגבלות של ויקיפדיה ולא של האמור לעיל.


הגבלות נוספות

כל הערכים המבוססים על הספרים אנציקלופדיה תלמודית ומיקרופדיה תלמודית של "יד הרב הרצוג", "קובץ יסודות וחקירות השלם" של הרב אחיקם קשת, "אנציקלופדיה הלכתית רפואית" של הרב פרופסור אברהם שטינברג, ו"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת" של הרב יהודה חיון - מוגנים בזכויות יוצרים. ניתנה לוויקישיבה רשות מיוחדת לעשות שימוש בספרים אלו לצורך האתר. הערכים מסומנים במרחבים מתאימים (אנציקלופדיה תלמודית ומיקרופדיה תלמודית) ובקטגוריות מתאימות (קטגוריה:יסודות וחקירות, קטגוריה:הלכתית רפואית וקטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת, בהתאמה). יש לשים לב שערכים אלה מוגנים בזכויות יוצרים מלאות. אין פירוש הדבר שיש איסור או הגבלה על עריכת ערכים אלו, רק שחלות עליהם כל הגבלות זכויות יוצרים ע"פ חוק ודין תורה, במתכונתם המקורית (גרסה ראשונית כפי שהועלתה לאתר).

ליצירת קשר עם המחברים בענייני זכויות יוצרים, פרטים על הספרים, הזמנת ספרים וכו', בקישורים הבאים:

למען הסר ספק, אין המחברים אחראיים על שום תוכן לאחר עריכתו ושינויו על ידי הגולשים, אלא רק על התוכן המקורי מתוך הספרים הנ"ל.

שמירת זכויות יוצרים של אחרים

כל מידע הנכתב בוויקישיבה צריך להכתב תוך התחשבות בכללי זכויות היוצרים:

  • היצירה חפשית לגמרי מהגנה על ידי זכויות יוצרים

או

  • היצירה מובאת תוך שמירה על כללי זכויות היוצרים שלה עצמה (בכך נכלל ההיתר של "שימוש הוגן")

או

  • היצירה מובאת בהסכמה מפורשת מהיוצר, תוך שידועים לו כללי רשיון זכויות היוצרים של האתר עצמו.

להרחבה על כללים אלה ניתן לעיין בעמוד זכויות היוצרים כפי שמובא באתר ויקיפדיה.

ויקיפדיה

האתר ויקיפדיה מבוסס על רשיון GNUFDL. ויקישיבה בחרה לעצמה רשיון זכויות יוצרים שונה במעט. עקב כך העתקת חומר מוויקיפדיה לוויקישיבה ללא ציון אסורה מחמת הפרת זכויות יוצרים. אמנם, עם אזכור המקור, ניתן להעתיק, כלומר, מי שלוקח חומר מוויקיפדיה עליו לציין בדיוק מהיכן חומר זה נלקח. האזכור יכול להעשות בתקציר העריכה, או בדף השיחה של הערך. מומלץ להוסיף קישור למקום המתאים בוויקיפדיה. כמובן, אם החומר הוא חומר שאינו מוגן בזכויות יוצרים ועקב כך נעשה בו שימוש בוויקיפדיה, או שהאדם עצמו שתרם לוויקיפדיה תורם את החומר לוויקישיבה, אזי אין בעיה בדבר. יש לציין כי חומר שנלקח מוויקיפדיה עודנו עומד תחת רשיון GNUFDL, ולא תחת רשיון זכויות היוצרים של ויקישיבה.הפרת זכויות יוצרים מהווה עבירה על החוק והינה באחריות הכותב לבדו. קרית הישיבה בית אל, הנהלתה וקהל משתמשיה אינם אחראים על מעשיו של אדם יחיד. להרחבה בנושא זה – ויקישיבה:הבהרה משפטית