אמציה בן יהואש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אמציה בן יהואש היה מלך יהודה התשיעי. בנם של יהואש בן אחזיהו ויהועדן מן-ירושלים. ישעיהו בן אמוץ היה אחיינו שכן אמוץ ואמציה אחים היו. אמציה הלך בדרכי ה', אך לא היה כדוד אביו (מלכים ב יד ג).

אמציה החל למלוך בהיותו בן 25, ומלך במשך 29 שנה. בזמנו מלכי ישראל היו יהואש בן יהואחז וירבעם בן יהואש.

הוא הרג את העבדים שהרגו את יהואש אביו.

הוא יצא למלחמה על אדום ונצחם, והביא אתו משם עבודה זרה ועבדה. בהמשך, יצא למלחמה נגד יואש מלך ישראל. הוא ניגף לפני יואש במלחמה, ויואש פרץ את חומת ירושלים ולקח ממנה אוצרות רבים. בעקבות התבוסה, ברח אמציה ללכיש, ובנו עוזיהו החל למלוך תחתיו. כעבור חמש עשרה שנה, הלכו עבדיו ללכיש והרגוהו. על שמו נקרא באזור חבל לכיש הישוב אמציה.