יהואחז בן יהוא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יהואחז (יואחז) בן יהוא היה מלך ישראל ה-12, והשני לשושלת יהוא בן נמשי.

יהואחז החל למלוך תחת אביו יהוא בשנה ה-23 ליהואש בן אחזיהו מלך יהודה. תקופת מלכותו נמשכה 17 שנה. כיתר מלכי ישראל, עשה יהואחז הרע בעיני ה'. כעונש, נתן ה' את ישראל תחת שלטון חזאל מלך ארם ובנו בן-הדד, עד שיהואחז התפלל לה', אז נושעו מתחת יד ארם. עם זאת, המשיך יהואחז לחטוא ולעבוד ע"ז. לאחר המאבקים עם ארם, נשארה ממלכת ישראל מדולדלת וחלשה, עד שמצבאה נותרו "חמישים פרשים ועשרה רכב ועשרת אלפים רגלי, כי אבדם מלך ארם וישימם כעפר לדוש" (מלכים ב יג ז). הממלכה שוקמה וחזרה למעמד חזק רק בימי בנו של יהואחז, יהואש.