יהורם בן אחאב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יורם או יהורם בן אחאב היה מלך ישראל העשירי.

חייו[edit]

יהורם היה בנם של אחאב בן עמרי ואיזבל בת אתבעל. יהורם מלך אחרי מותו של אחיו אחזיהו, שמת בלי בנים. בספר מלכים ב (א,יז) נאמר כי יהורם החל למלוך בשנה השניה ליהורם בן יהושפט מלך יהודה, ואילו בהמשך (ג,א) נאמר כי החל למלוך בשנה השמונה עשרה ליהושפט אביו. חז"ל הסבירו, כי אמנם יהורם החל למלוך בסוף ימיו של יהושפט, כפי שעולה מחשבון השנים וכן מהברית שכרת עמו (כמסופר לקמן) אך יהושפט היה ראוי למות ברמות גלעד כשבא לעזרת אחאב הרשע, אך בזכות תפילתו נוספו לו שבע שנים, והחל מאותו רגע כבר החל בנו יהורם למלוך (רש"י מלכים ב א יז ומצודת דוד שם, ובדומה לזה ברד"ק מלכים ב א יז).

תקופת שלטונו של יהורם נמשכה שתים עשרה שנה. כאביו גם יהורם עשה הרע בעיני ה', אך הסיר את מצבת הבעל שבנה אביו אחאב.

בימיו, מרד מישע מלך מואב בשלטון ממלכת ישראל. יהורם רצה להלחם במואב ולהחיר את שלטונו, ולשם כך כרת ברית עם יהושפט מלך יהודה ועם מלך אדום. בהיותם באדום בדרכם למואב, לא מצאו מים לשתיה, ובעצת יהושפט קראו לאלישע הנביא. אלישע התנבא שהנחל ימלא מים, וכן ששלושת המלכים ינצחו את מלך מואב במלחמה. ואכן, ה' עדה נס במלחמה ומי הנחל נדמו למואב כדם, ומואב חשבו כי חיילי ישראל, יהודה ואדום מתו בחרב, ועלו לבוז את השלל, אך הוכו על ידי שלושת הצבאות מכת חרמה.

לאחר שתים עשרה שנות מלוכה, עלה לשומרון יהוא בן נמשי, וחיסל את כל בית אחאב, ובראשם את יהורם, ותפס את המלוכה תחתיו.