יהויקים בן יאשיהו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יהויקים בן יאשיהו היה מלך יהודה השמונה-עשר. בנם של יאשיהו בן אמון וזבודה בת הודיה מן רומה. שמו היה אליקים, והוא הוסב ליהויקים על ידי פרעה נכה, שסילק את המלך, אחיו יהואחז והמליכו תחתיו, בן 25.

יהויקים מלך 11 שנה. הנביאים בזמנו היו ירמיהו בן חלקיהו ואוריהו בן שמעיהו, והכהן הגדול היה עזריה בן חלקיה. יהויקים היה רשע כאחיו, והקב"ה רצה להחריב את העולם בגללו, והתקררה דעו כשהסתכל בבני דורו, שהיו צדיקים (דרוש מקור). חז"ל אמרו (ירושלמי פאה א). כשהנביא ירמיהו התנבא על חורבן ירושלים, ציווה המלך לאסרו, ואת הנביא אוריה הרג (ירמיהו כו).

בשנה הרביעית למלכותו, כתב ברוך בן נריה בשם ירמיהו את מגילת איכה (למעט פרק ג'), והקריאה לפני המלך. כשהגיע לפסוק (א,ה): "היו צריה לראש" קרע יהויקים את המגליה בתער והשליכה לאש. ברוך נצטווה לכתבה מחדש, כולל את פרק ג', ולהזהיר את מלך כי נבלתו תהיה מושלכת, אך יהויקים לא שעה לאזהרותיו. בעקבות כך, שלח הקב"ה את נבוכדנצאר מלך בבל שכבש את יהודה, ויהויקים עבדו. לאחר שלוש שנים מרד יהויקים, ומלך באופן עצמאי במשך שלוש שנים נוספות. לאחר שלוש שנים עלה שוב נבוכדנצאר וכבשו. המדרש (ויקרא רבה יט ו): מספר כי הסנהדרין אסרוהו בנחושתיים (אזיקים) על מנת להסגירו לנבוכדנצאר, ומרוב שהיה מפונק מת בידיהם. נבוכדנצאר לקח את גופתו וציווה לגרור אותה בכל ערי יהודה ולהשליך את נבלתו בשדה. לאחר מותו המליך נבוכדנצאר את בנו, יהויכין (יכניה).

חז"ל אומרים (בבלי סנהדרין פב א) כי על גולגלתו של יהויקים כתוב "זאת ועוד אחרת" (נקמה אחת באה עליו, ותבוא עליו אחת נוספת. רש"י), ומעשה בזקנו של רבי פרידא שמצא גולגולת זרוקה בשערי ירושלים, קבר אותה ויצאה מקבורתה פעמיים. אמר: בודאי זוהי גולגלתו של יהויקים שנאמר: "קבורת חמור יקבר", אם כן, מלך הוא, ואינו דרך ארץ שיתבזה, עטפו בבגדי משי והניחו בארגז בביתו. ראתה אשתו והלכה וספרה לשכנותיה. אמרו לה: בודאי זו גולגלתה של אשתו הראשונה שאינו יכול לשכוח אותה. מיד הסיקה את התנור והשליכ את הגולגולת לתוכו ושרפה אותה. כשחזר לביתו וראה זאת, אמר: "כאן התקיימה הגזרה של "זאת ועוד אחרת".