אבי אבות הטומאה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

טומאת מת, העושה את הנטמא בה לאב הטומאה.

ישנם מספר דרגות בטומאה, כאשר הדרגה העליונה ביותר היא טומאת מת, הנקראת: "אבי אבות הטומאה".

בעוד שאבי אבות הטומאה מטמא את הנטמא בו למשך שבעה ימים ועושה אותו לאב הטומאה, הרי שאב הטומאה מטמא את הנטמא בו ליום אחד בלבד ועושה אותו רק ראשון לטומאה.

חכמים קבעו סוגי אבי אבות הטומאה נוספים: "דם תבוסה", כלומר: רביעית דם שיצאה מקצתה מחיים ומקצתה לאחר מיתה, שמטמאת, מדרבנן, במגע, במשא ובאוהל; "ארץ העמים", כלומר: חוץ לארץ, שמטמא במגע ובמשא; "בית הפרס", כלומר: שדה שנחרש בה קבר, שמטמאת במגע ובמשא, ועוד.

אבי אבות הטומאה מדברי סופרים, עושה את הנטמא ממנו לאב הטומאה, שטמא שבעת ימים ומטמא אדם וכלים לעשותם ראשון לטומאה.