הפסק טהרה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
"עד בדיקה", בד המשמש לבדיקה פנים נרתיקית.

הפסק טהרה הוא מושג הלכתי שפירושו בדיקה שעל אישה הנמצאת בנידה (בזמן הוסת) לבצע כדי לדעת אם הדימום הוסתי נפסק והיא יכולה להתחיל לספור את שבעת הימים הנקיים. בדיקה זו היא חלק הכרחי מתהליך ההיטהרות של האישה הנידה לפי ההלכה.

מקור הדין[edit]

מקור הדין לבדיקת הפסק טהרה הוא במשנה, במסכת נידה פרק י' משנה ב'. שם נפסק להלכה שנידה חייבת לבדוק את עצמה כדי לוודא שהדימום הוסתי הסתיים לגמרי בטרם תוכל להיטהר על ידי טבילה.

ישנה מחלוקת בשאלה האם מקור דין זה הוא מהתורה או מתקנת חכמים.

זמן הבדיקה[edit]

מעיקר הדין הבדיקה יכולה להיעשות בכל יום מתחילת הדימום, אולם לעתים האישה לא תוכל להמשיך בתהליך הטהרה ולהתחיל את שבעת הימים הנקיים עד שיעבור פרק זמן מסוים מאז החל הדימום. לכן מומלץ לבצע את הבדיקה סמוך ליום בו היא יכולה להתחיל לספור את שבעת הימים הנקיים.

את הבדיקה יש לבצע קרוב ככל האפשר לשקיעת החמה, אולם אין לבצעה לאחר השקיעה. בדיקה שתתבצע לאחר השקיעה , אם זה בזמן בין השמשות הבדיקה מועילה בדיעבד[1]. ולאחר זמן זה תחשב לפי היום הבא והמשך תהליך הטהרה - שבעת הימים הנקיים - יוכל להתחיל רק ביום שלאחר מכן.

מכיוון שמומלץ לרחוץ את אזור הבדיקה היטב, ולעתים יש לבצע כמה בדיקות, כדאי להקדים את הפעולות לחצי שעה או מעט יותר לפני השקיעה.

את בדיקת הפסק הטהרה ניתן לבצע בכל הימים בשנה, גם בשבת, בחג, ביום כיפור או בתשעה באב.

שלבי הבדיקה[edit]

עד בדיקה[edit]

כדי לבדוק בדיקת הפסק טהרה על האישה לקחת בד לבן, רך ונקי (יש לוודא כי הוא נקי מכתמים העלולים להטעות את תוצאות הבדיקה). בד זה מכונה "עד בדיקה". בחנויות רבות נמכרים כיום בדי בדיקה מוכנים של חברות שונות (ובהשגחה של גופי כשרות שונים). הבד המוכן מגיע לאחר בדיקה שהוא נקי מכתמים ובשקית אטומה למניעת כתמים. לבד מצורף שובל קטן המסייע בשליפת הבד מהנרתיק לאחר הבדיקה (במיוחד בבדיקת "מוך דחוק"). אולם, אין כל חובה להשתמש דווקא בבד קנוי, כל בד (אך לא נייר) לבן, יבש ונקי יהיה כשר לבדיקה (ישנם המצריכים שהוא יהיה מכובס על מנת שלא יפצע את פנים הנרתיק).

את הבד האישה מחדירה באמצעות אצבעה לתוך הנרתיק, מסובבת היטב ומוציאה. לאחר מכן, יש לבדוק את הבד באור (עדיף אור יום) לראות האם הוא נקי.

ישנם הלכות רבות שצריך לדעת כדי להחליט האם כתם מסוים שנמצא על הבד פוסל את הבדיקה או לא. על כן במקרים רבים מומלץ לשאול שאלת חכם ולא להחליט לבד.

אשה הסובלת מקשיים שונים שאינם מאפשרים לה לבצע את הבדיקה בצורה זו, יכולה ללכת לרופא גינקולוג או לבודקת טהרה (אחות מוסמכת שעברה הסמכה לבדיקת טהרה הלכתית של נשים), שיסתכלו לתוך הנרתיק שלה ויבדקו האם הדימום פסק לחלוטין. דרך זו נחשבת גם היא כהפסק טהרה.

לפני הבדיקה מומלץ ביותר לרחוץ את הנרתיק היטב על מנת לנקות אותו משאריות של דם הנמצאות שם ועלולות להטעות את תוצאות הבדיקה.

את הבדיקה ניתן לבצע כמה פעמים שרוצים. אם בדיקה אחת לא יצאה נקייה מספיק, ניתן לשטוף ולבדוק שוב בבד חדש. יש לשים לב שהבדיקה האחרונה היא הקובעת, ויש לוודא שהיא תעשה לפני שקיעת החמה.

בדיקה בעזרת מוך דחוק[edit]

מובא בפוסקים הראשונים כי לכתחילה, חובה על האישה לבצע בדיקת מוך דחוק ביום בו היא עושה את בדיקת הפסק הטהרה. בדיקה זו מתבצעת על ידי החדרת בד בדיקה נקי לתוך הנרתיק והשארתו שם למשך כל זמן בין השמשות. כלומר, משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים. לאחר מכן, יש לבדוק את הבד ולוודא כי הוא נקי מכתמים. מטרת בדיקה זו היא לוודא באופן מוחלט שאכן הדימום נפסק כליל.

בדיקה זו אינה �ובה גמורה, ואם יש קושי לבצעה (גופני, נפשי או טכני) האישה יכולה להמשיך את תהליך הטהרה גם ללא בדיקה זו אולם אם הא�שה מבצעת את בדיקת הפסק הטהרה ביום הראשון לתחילת הדימום, היא חייבת לבצע גם בדיקת "מוך דחוק" כדי שתוכל להמשיך בתהליך הטהרה. (ישנם פוסקים הסוברים כי אם בדקה סמוך ממש לשקיעת החמה תוכל להמשיך בתהליך בדיעבד).

חובות נוספות לאחר הבדיקה[edit]

לאחר שהאישה בדקה את בדיקת הפסק הטהרה ואת בדיקת המוך הדחוק, עליה לוודא שהם אכן נקיים. בדיקה זו צריכה להתבצע באור יום (אך לא מול שמש ישירה) או באור הדומה בצבעו לאור יום. ישנם צבעים רבים ושונים שיכולים להופיע על בד הבדיקה, חלקם טהורים וחלקם טמאים. פעמים רבות יש ללכת לשאול שאלת חכם מכיוון שהלכות אלו סבוכות ביותר.

אחר שסיימה את הבדיקות, עליה ללבוש תחתונים לבנים. ובכך היא מתחילה את שבעת הימים הנקיים שעליה להמתין כדי שתוכל לסיים את טהרתה. מטרת לבישה זו היא כדי לוודא שאכן הדימום פסק, ואם הוא לא פסק יהיה אפשר להבחין בכך בנקל על התחתונים הלבנים. יש לוודא שהתחתונים נקים לפני הלבישה.

גם אם היא עדיין אינה בטוחה שהבדיקות יצאו נקיות והיא מחכה להזדמנות לברר זאת, עדיין היא יכולה להתחיל את שבעת הימים הנקיים ולהחליף את התחתונים.

בכל מקרה, ייחשב היום שלאחר בדיקת הפסק הטהרה (כלומר מאחר צאת הכוכבים ואילך) ליום הראשון של שבעת הימים הנקיים.

בדיקות דומות נוספות[edit]

בנוסף לבדיקת הפסק טהרה, ישנן בדיקות נוספות המתבצעות באותה צורה (החדרת בד לבן ונקי לנרתיק ובדיקת נקיונו).

  • במהלך שבעת הנקיים - שבעה ימים בהם האישה בודקת כי אכן הסתיים הדימום לחלוטין - מוטל על האישה לבדוק פעמיים ביום שאכן פסק הדימום.
  • בעת פרישה סמוך לווסת - יום או לילה בו האיש והאישה נמנעים מקיום יחסי אישות מחשש שהחל המחזור הבא - על האישה לבדוק את עצמה על מנת לוודא שלא החל המחזור.
  • בעת שמרגישה אחת מההרגשות של יציאת דם ואין לה "חזקת הרגשות" צריכה לבדוק מיד (תוך חמש דקות) בדיקה כזו על מנת לראות אם היה זה דם או לא.
  • במקרים שונים בהם על האישה לבדוק את עצמה לפני ואחרי קיום יחסי אישות.

קישורים חיצוניים[edit]


הערות שוליים

  1. טהרת הבית חלק ב'