צרעת הבתים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

צרעת הבתים היא נגע אשר בהופיעו על כותל הבית גורם לו להיות טמא לאחר תהליך ממושך, אדם וכלים שנמצאים בתוכו נטמאים גם הם. צרעת הבתים יכולה להיווצר רק בבית עם ארבעה קירות ובגודל מינימאלי של ארבע אמות על ארבע אמות. לעיתים יש להרוס את כל הבית בגלל הנגע.

המקור בתורה[edit]

"ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמור, כנגע נראה לי בבית. (פסוק ל"ה) וראה את הנגע והנה הנגע בקירות הבית שקערורות ירקרקות או אדמדמות ומראיהן שפל מן הקיר. ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, והסגיר את הבית שבעת ימים. ושב הכהן ביום השביעי, וראה והנה פשה הנגע בקירות הבית. וצוה הכהן וחילצו את האבנים אשר בהן הנגע, והשליכו אתהן אל מחוץ לעיר אל מקום טמא (פסוקים ל"ז-מ) ואם ישוב הנגע ופרח בבית אחר חלץ את האבנים, ואחרי הקצות את הבית ואחרי הטוח. ובא הכהן וראה והנה פשה הנגע בבית, צרעת ממהרת היא בבית טמא הוא. ונתץ את הבית את אבניו ואת עציו ואת כל עפר הבית, והוציא אל מחוץ לעיר אל מקום טמא. והבא אל הבית כל ימי הסגיר אותו, יטמא עד הערב. (פסוקים מ"ג-מ"ו) ואם בא יבא הכהן וראה והנה לא פשה הנגע בבית אחרי הטוח את הבית, וטהר הכהן את הבית כי נרפא הנגע(פסוק מ"ח)"

מאפייני הנגע[edit]

הנגע בגודל של שני גריסים בצבע ירקרק (בלשון הקודש "ירקרק" פירושו ירוק חזק בניגוד לעברית מדוברת) או אדמדם, ליתים חלקו ירקרק וחלקו דמדם. נראה הנגע הוא "שפל מן הקיר".

טיפול בצרעת הבתים[edit]

ברגע שיש בקיר כתם החשוד כנגע הצרעת קוראים לכהן. לאחר שהכהן קובע שזהו צרעת הבתים, שמים על הבית הסגר של שבוע. לאחר שבוע הכהן בודק שנית את מצב הנגע. אם הנגע נחלש - מקלפים את מקום הצרעת ובזה תם הטיפול. אם הנגע נשאר במצבו הראשון שמים על הבית הסגר לשבוע נוסף, לאחר השבוע הכהן בודק בפעם השלישית את מצב הנגע, אם הנגע נחלש מקלפים את הצרעת כנ"ל, אם הנגע לא נחלש וכן אם כבר בבדיקה השניה מתגלה שהנגע התחזק, חולצים לגמרי את האבנים שעלהם היה הנגע, מטיחים את המקום ושמים הסגר לשבוע נוסף. לאחר השבוע בודק הכהן את המקום בפעם האחרונה, אם הנגע לא חזר הבית טהור, אך אם הנגע חזר יש להרוס את הבית.

הסיבות להיווצרות צרעת הבתים[edit]

צרעת הבתים מגיעה כדי לרמוז לאדם בצורה מוחשית שעליו לחזור בתשובה, בטרם יהיה לו צרעת בבגדו או בגופו(ספר החינוך מצוה קע"ז} .

מובא במדרש כי לפני כיבוש ארץ ישראל בידי יהושע בן נון, הטמינו האמורים את רכושם בקירות הבתים, לכן הביא הקב"ה צרעת על אותם בתים, כדי שיהרסו את הבית ויתגלו האוצרות ששויים גדול הרבה יותר מהבית(ויקרא רבה פרק י"ז) .

יצויין כי לדברי התנא רבי שמעון בן אלעזר בפועל לא היה מעולם צרעת הבתים (בבלי סנהדרין ע"א, א).

ראו גם[edit]

צרעת

לקריאה נוספת[edit]

  • מנחת חינוך - מצוה קע"ז.

קישורים חיצונים[edit]

שיעור על צרעת מהרב אורי שרקי