איסי בן יהודה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איסי בן יהודה היה תנא בדור החמישי. בגמרא (בבלי פסחים קיג ב) מובא: "הוא יוסף איש הוצל, הוא יוסף הבבלי, הוא איסי בן גור אריה, הוא איסי בן יהודה... ומה שמו? איסי בן עקביה שמו". הירושלמי (ירושלמי בבא קמא ג ז): מוסיף כי הוא יוסי קטנתה, עליו נאמר שעם מותו פסקו חסידים (משנה סוטה ט טו). על פי הגמרא בבבלי נדה לו ב הוא רב אסי, חברו של רב.

התגורר בעיר הוצל שבבבל, ועל כן נקרא לעיתים "הבבלי". איסי עלה לארץ ישראל ללמוד תורה, והיה תלמידו של רבי אלעזר בן שמוע, שחיבבו מאד (בבלי מנחות יח א). היה מבקר לעיתים תכופות בישיבתו של רבי יוסי בציפורי, והתרועע עם בנו של רבי יוסי, ורדימוס (בבלי נדרים פא א).

לא הובאו משמו כלל הלכות במשנה, אולם בברייתות דבי רבי ישמעאל מוזכר פעמים רבות. כמו כן, נשארו ממנו כמה מאמרים באגדה.

איסי בן יהודה היה מונה את שבח של חכמי דורו וחכמי הדורות שקדמו לו (בבלי גיטין סז א; אדר"נ יח).

לקריאה נוספת[edit]