יוסי בן יוחנן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יוסי בן יוחנן איש ירושלים היה אב בית הדין בדור הראשון של הזוגות. בן זוגו היה הנשיא יוסי בן יועזר איש צרדה. שניהם היו תלמידי שמעון הצדיק ואנטיגנוס איש סוכו

המשנה (סוטה ט, ט) מכנה אותו ואת יוסי בן יועזר "אנשי אשכולות" ומסביר בגמרא רב יהודה בשם שמואל: "איש שהכל בו" (רש"י:תורה באמתה ואין דופי ושכחה ומחלוקת.)

הלכות מעטות מוזכרות משמו. במשנה (אבות א, ה) מובא בשמו: "יהי ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך ואל תרבה שיחה עם האשה.

תלמידיו היו יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי.