רבי חנינא בן אנטיגנוס

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי חנינא בן אנטיגנוס היה תנא בדור השלישי.

שמו מוזכר פעמים רבות בספרות חז"ל, בייחוד בדבריו לגבי בעלי מומים ודינים נוספים במקדש (משנה בכורות ו ז; תוספתא בכורות ד; תוספתא שקלים ג טו, תוספתא סוכה ד טו ועוד), ויתכן מאד שראה את המקדש בילדותו (שכן הוא מעיד שהוא מכיר את המכים בחליל לפני המזבח, ולויים היו (תוספתא ערכין א)). כמו כן, ידוע שהיה כהן (בבלי בכורות ל ב).

כנראה שהיה תלמידו של רבי אלעזר חסמא, שכן הוא מוסר בשמו הלכה אחת (תוספתא תמורה ד י).

בנו היה תלמיד חכם גדול, וכשרבי יוסי ורבי יהודה הסתפקו בהלכה בענייני טהרות שאלו את פיו.