רבי יוסי הגלילי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
רבי יוסי הגלילי
מקום פעילות יבנה
דור שלישי לתנאים
בית מדרש בית המדרש ביבנה
רבותיו רבי טרפון
חבריו רבי עקיבא
מקום קבורתו מושב דלתון

רבי יוסי הגלילי הוא תנא בדור השלישי, מארבעת ראשי חכמי חכמי יבנה.

נולד בגליל (ומכאן שמו), ולימד שם תורה. כשבא ליבנה היה כבר חכם בתורה, וכבר ביום בו בא ליבנה התווכח עם רבי טרפון ורבי עקיבא וניצחם (בבלי זבחים נז א). פעם אחרת בזמן ויכוח עם ר"ע ור"ט, דימה אותו ר"ט לאותו צפיר העזים אשר בקרן חזות שבין עיניו הפיל את האייל בעל הקרניים (דניאל ח ה) (תוספתא סוף מקוואות). היה חברו הטוב של רבי עקיבא, ומצויות מחלוקות רבות ביניהם (המפורסמת ביניהם היא המחלוקחת אודות לימוד בריבוי ומיעוט, שעליה אמר ריה"ג לר"ע: "עקיבא, אפילו אתה מרבה כל היום איני שומע לך" (בבלי זבחים פב א) ועוד). למרות זאת, שררה ביניהם אהבה גדולה, ופעם כשבקש רבי יוסי הגלילי מר"ע משהו, ענה לו ר"ע: "לא לכל אדם אלא לך שאתה יוסי הגלילי" (תוספתא שם).

אמרו עליו שהיה מסוגל להוריד גשמים בתפילתו (ירושלמי ברכות ה ב).

אשתו היתה מציקה לו מאד. עלה אליו רבי אלעזר בן עזריה ואמר לו: רבי, גרש את אשתך שאינה לפי כבודך. אמר לו: כתובתה מרובה ואין בידי לשלם לה. אמר לו: אני אתן לך דמי כתובתה שתגרשה. נתן לו דמי כתבותה וגרשה. הלכה ונישאה לשומר העיר. ירד השומר מנכסיו והתעוור, והיתה מחזרת עמו על כל העיר ולא נתנו לו כלום. אמר לה: האם אין עוד שכונה אחרת? אמרה לו: יש כאן שכונתו של מגרשני, ואיני יכולה להיכנס לשם. התחיל חובט אותה. עבר רבי יוסי הגלילי ושמע קולם, שהם מתבזים בשוק. לקחם והכניסם לתוך בית אחד משלו, והיה מעלה להם מזונות כל ימי חייהם, שנאמר (ישעיה נח ז): "ומבשרך לא תתעלם" (ירושלמי כתובות יא ג, ובהבדלים קטנים בבראשית רבה יז ג ובויקרא רבה לד יד).

בנו רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי היה מחשובי התנאים בדור הרביעי.